O țară fără chip

„Ceea ce se numește chip nu poate exista la niciun al animal în afară de om, deoarece chipul exprimă caracterul omului” – Cicero

Toate ființele vii trăiesc în aer liber, se arată și comunică unele cu celelalte, dar numai omul are o față, un chip, însă doar omul face din deschidere sa și din comunicarea cu ceilalți oameni o experiență fundamentală proprie, doar omul face din chipul său locul propriului său adevăr..

Ceea ce expune și dezvăluie chipul nu este ceva ce poate fi spus în cuvinte, formulat în această sau acea propoziție semnificativă. În propriul său chip, omul se pune inconștient în joc, mai degrabă în față, decât în ​​cuvânt, se exprimă și se dezvăluie. Iar ceea ce exprimă chipul nu este doar starea sufletească a unui individ, ci mai presus de toate deschiderea, expunerea și comunicarea către alți oameni.

Acesta este motivul pentru care fața este locul politicii. Dacă nu există o politică animală, acest lucru se întâmplă doar pentru că animalele, care sunt deja întotdeauna în aer liber, nu fac din expunerea lor o problemă, pur și simplu locuiesc în ea fără să le pese de ea. Acesta este motivul pentru care nu sunt interesați de oglinzi, de imaginea ca imagine. Omul, pe de altă parte, vrea să se recunoască pe sine și să fie recunoscut, vrea să-și însușească propria imagine, își caută propriul adevăr în ea. În acest fel, el transformă deschiderea într-o lume, în domeniul unei dialectici politice neîncetate.

Dacă oamenii ar trebui să comunice între ei întotdeauna numai și numai informații, mereu doar despre cutare și cutare lucru, atunci nu ar mai putea exista un exercițiu politic propriu-zis, ci doar un simplu schimb de mesaje. Dar, întrucât oamenii au nevoie, înainte de toate, să-și comunice celorlalți propria deschidere, fiind astfel pură comunicabilitate, chipul însăși este condiția de posibilitate a politicii, cea în care se întemeiază tot ceea ce oamenii spun și schimbă. Chipul este, în acest sens, adevărata cetate a oamenilor, elementul politic prin excelență. Privindu-se în față, oamenii se recunosc reciproc și se simt atrași unii de ceilalți, își percep asemănarea și diversitatea, distanța și apropierea.

Coronavirus: China ensaya un gran sistema de control social a través del  móvil - NIUS

O țară care decide să renunțe la propriul chip și să acopere pretutindeni cu măști fețele propriilor cetățeni, este o țară care și-a eliminat orice dimensiune politică. În acest spațiu gol, supus în orice moment unui control nelimitat, acum se mai mișcă doar indivizi izolați unii de ceilalți, care și-au pierdut fundamentul imediat și tangibil al propriei lor comunități. Acum oamenii nu mai pot schimba decât mesaje îndreptate către un nume fără niciun chip.

Quodlibet.it – 8 ottobre 2020 Giorgio Agamben

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *